Therapietrouw

Therapietrouw is een belangrijke sleutel tot succes van de hiv-behandeling. Therapietrouw betekent het trouw en blijvend volgen van de door een arts voorgeschreven behandeling.

Ondersteuning en opvolging

Je komt voor hiv onder medische controle in een hiv-behandelcentrum. Dit is een ziekenhuis met een afdeling die is gespecialiseerd in de behandeling van hiv. Hier werken onder andere internist-infectiologen en verpleegkundig specialisten/consulenten hiv. Bij hen kan je ook terecht voor advies.

Keuze van de behandeling

Antiretrovirale therapieën kunnen worden ingedeeld in klassen. Elke klasse is gericht op een andere fase van de levenscyclus van het virus. Voor een effectieve behandeling worden meerdere klasse gecombineerd. Op deze manier kan het virus zich niet meer vermenigvuldigen en daalt de viral load. De tabletten kan je los innemen of in de vorm van één tablet.  

Symptomen

Wat merk je van hiv? Wat zijn nu de kenmerken (symptomen) van hiv? Er zijn verschillende stadia wat betreffende de hiv-infectie. We leggen deze hieronder verder uit.7