Statement

www.jansseninformeert.nl is een informatieve website van Janssen met algemene informatie over verschillende ziektebeelden. Het deel over psychosegevoeligheid is recent als eerste onderdeel gelanceerd. De website is nadrukkelijk niet bedoeld als vervanging van www.psychosenet.nl. We willen met deze site graag aansluiten bij de adviezen van www.psychosenet.nl en hebben daarom deze waardevolle publieke content gebruikt. Hierbij is de bronvermelding weggevallen, dit was zeker niet de bedoeling. Hiervoor onze oprechte excuses, we hebben dit inmiddels ook aangepast.  

We gaan graag in gesprek met Psychosenet om te kijken hoe we onze constructieve en prettige samenwerking kunnen voortzetten en elkaar kunnen versterken waar gewenst. Via social media hebben we ook waardevolle feedback ontvangen over de inhoud van de website. Deze input nemen we ter harte en we zullen intern bekijken hoe we het kunnen meenemen op de website. We hopen hiermee iedereen voldoende te hebben geïnformeerd.