Hiv en werken

Je kan werken met hiv. Het is aan jou of je je collega’s informeert. Er bestaat geen wettelijke verplichting om je werkgever of collega's te informeren over je gezondheidstoestand.

De bedrijfsarts kan je niet verplichten een hiv-test uit te voeren. Verder dient de bedrijfsarts het medisch beroepsgeheim in acht te nemen.

Bij aanpassing van de werktijden en/of de werkplek als gevolg van ziekte bestaat er geen verplichting om de aard van de desbetreffende ziekte te vermelden.


Meer informatie kan je terugvinden op: https://www.hivvereniging.nl/werk-geld/vertellen-op-je-werk en https://www.hivvereniging.nl/empowerment/op-de-werkvloer/846-wat-speelt-er-op-de-werkvloer

 

Referenties
PHNL/HIV/0618/0007d

 

General Tags: