Keuze van de behandeling

Antiretrovirale therapieën kunnen worden ingedeeld in klassen. Elke klasse is gericht op een andere fase van de levenscyclus van het virus. Voor een effectieve behandeling worden meerdere klasse gecombineerd. Op deze manier kan het virus zich niet meer vermenigvuldigen en daalt de viral load. De tabletten kan je los innemen of in de vorm van één tablet.  

 

 

Samen met je arts kies je de behandeling die het beste bij je past. Het uiteindelijke doel is het verkrijgen van een niet detecteerbare viral load door middel van de antiretrovirale therapie waarbij therapietrouw (het trouw nemen van je medicatie) van groot belang is. De keuze voor je behandeling wordt bepaald door:

  • diverse tests en analyses om de juiste keuze voor een behandeling te kunnen maken
  • de gebruiksvriendelijkheid van het middel, afhankelijk van je leefomstandigheden en je leefritme
  • de verwachte wisselwerking bij eventuele gelijktijdige behandeling met andere geneesmiddelen
  • gelijktijdige andere aandoeningen (voornamelijk als je hart- en vaatziekten, nier- en leveraandoeningen, verslaving en psychiatrische stoornissen en tuberculose hebt)
  • Zwangerschap

Daarna zal elke keer in het hiv-behandelcentrum worden bekeken of de hiv-remmers nog bij je passen. Het is dan belangrijk hoe je de behandeling verdraagt en of er bepaalde gebeurtenissen zijn die maken dat de therapie moet worden aangepast.

Maar zoals eerder gezegd, bespreek je dit alles samen met je behandelaar.

 

Referenties
PHNL/HIV/0618/0007c

 

General Tags: