In Nederland hebben ongeveer 2 op de 100 mensen last van psoriasis.1, 2 Je bent dus niet de enige.

Op deze website kan je meer leren over het ziektebeeld, de behandeling en je vindt hier tips hoe om te gaan met psoriasis.

Wat is psoriasis?

 • Psoriasis is een chronische huidaandoening waarbij huidcellen zich veel sneller delen dan bij een gezonde huid. Dit komt onder andere door een onderliggend ontstekingsproces in de opperhuid en in de lederhuid.
 • Hierdoor ontstaan dikke, rode en vaak schilferende plekken op de huid die klachten geven.
 • Psoriasis kan op iedere leeftijd ontstaan maar komt vooral voor bij volwassenen.
 • Psoriasis is niet besmettelijk.
 • Er zijn verschillende vormen van psoriasis.
 • De oorzaak is nog niet volledig bekend. Wel is duidelijk dat het immuunsysteem, erfelijkheid en uitlokkende factoren een rol spelen.
 • Psoriasis is niet te genezen. Maar de symptomen zijn wel te behandelen.
 • Je bepaalt zelf of je een behandeling nodig vindt of niet.3


Is psoriasis besmettelijk?

Nee! Maar toch zijn er mensen die dit denken. Het hebben van psoriasis kan een behoorlijke stempel op je leven drukken. Vooral de reactie van mensen uit eigen omgeving is van grote invloed op hoe jij je ziekte beleeft. Ook schaamte en negatieve reacties kunnen je zelfbeeld negatief beïnvloeden. Het is daarom een goede start om zoveel mogelijk van je ziekte te weten, zodat je er makkelijker met anderen over kan praten en de beste begeleiding kan vinden.

Hoe vaak komt psoriasis voor?

Wereldwijd hebben 80 miljoen mensen psoriasis en het komt voor bij 2 tot 3% in de Westerse bevolking.4 Dit betekent dat in Nederland ongeveer 2 op de 100 mensen psoriasis heeft. En dat zijn 225.000 tot 300.000 mensen. Psoriasis komt evenveel voor bij mannen als bij vrouwen.

Voetnoten:

 • 1 CBO richtlijn
 • 2 Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:2334-8
 • 3 NHG standaard Psoriasis 2e herziening Lantinga H, Ek JW, Nijman FC, Wielink G, Kolnaar BGM. Een beknopte versie van deze standaard is verschenen in H&W 2004;47(6): 304-5.
 • 4 CBO Richtlijn Psoriasis 2011, Nederlandse vereniging voor dermatologie en venereologie (NVDV)

 

Nog geen beoordelingen

Meer weten over